cover-privacy-desktopcover-privacy-mobile

Cookie Policy

COOKIE POLICY

1.         GENERAL INFORMATION

Τα cookies είναι πληροφορίες που εισάγονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο ή χρησιμοποιείτε ένα κοινωνικό δίκτυο με τον υπολογιστή, το smartphone ή το tablet σας. Κάθε cookie περιέχει διαφορετικά δεδομένα όπως, για παράδειγμα, το όνομα του διακομιστή από τον οποίο προέρχεται, ένα αριθμητικό αναγνωριστικό κ.λπ.

Τα cookies μπορούν να παραμείνουν στο σύστημα κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας (δηλαδή, μέχρι να κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται για την περιήγηση στον ιστό) ή για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα και μπορεί να περιέχουν έναν μοναδικό κωδικό αναγνώρισης. Τα cookies χρησιμοποιούνται για πολλούς σκοπούς. έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων του ιστότοπου που επισκέπτεται ο χρήστης όσο και από τρίτους. Οι κύριες κατηγορίες στις οποίες χρησιμοποιούνται cookies στον ιστότοπο Moto Morini είναι οι εξής:

Α) Απαραίτητα cookies.

Β) Cookies περιόδου λειτουργίας και μόνιμα cookies.

Γ) Λειτουργικά cookies.

Δ) Cookies πρώτου μέρους και τρίτων.

Ε) Cookies ανάλυσης.

A)

Απαραίτητα Cookies

Αυτά τα cookies είναι θεμελιώδη για τις βασικές λειτουργίες του ιστότοπου, ο ιστότοπος δεν θα λειτουργεί σωστά (ή καθόλου) χωρίς αυτά. Αυτά τα cookies δεν απομνημονεύουν προσωπικά δεδομένα αναγνώρισης.

B)

Cookies συνεδρίας

Είναι Cookies που δεν αποθηκεύονται μόνιμα στη συσκευή του χρήστη και διαγράφονται όταν κλείνει το πρόγραμμα περιήγησης. Σε αντίθεση με άλλα cookies, τα cookies περιόδου λειτουργίας δεν έχουν ημερομηνία λήξης και με βάση αυτό το πρόγραμμα περιήγησης είναι σε θέση να τα αναγνωρίσει ως τέτοια.

Μόνιμα cookies

Τα μόνιμα cookies λήγουν σε συγκεκριμένη ημερομηνία ή μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι, για όλη τη διάρκεια ζωής του cookie (η οποία μπορεί να είναι μεγάλη ή σύντομη ανάλογα με την ημερομηνία λήξης που αποφασίζεται από τους δημιουργούς του), οι πληροφορίες σας θα μεταδίδονται στον διακομιστή κάθε φορά που ο χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπο ή κάθε φορά που ο χρήστης βλέπει έναν πόρο που ανήκει σε αυτόν τον ιστότοπο από άλλο. Τα μόνιμα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο από τους διαφημιστές για την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τις συνήθειες περιήγησης ενός χρήστη στο διαδίκτυο όσο και για λόγους όπως η διατήρηση των χρηστών εγγεγραμμένων στο λογαριασμό τους σε ιστότοπους, προκειμένου να αποφευχθεί η εισαγωγή διαπιστευτηρίων για πρόσβαση σε ιστότοπους σε κάθε επίσκεψη.

Γ) Λειτουργικά cookies

Τα λειτουργικά cookies βοηθούν στην εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών, όπως η κοινή χρήση περιεχομένου τοποθεσίας Web σε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, η συλλογή σχολίων και άλλες δυνατότητες τρίτων.

D)

Cookies πρώτου μέρους

Τα cookies πρώτου μέρους είναι cookies που εγκαθίστανται από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή του ιστότοπου.

Cookies τρίτων

Τα cookies τρίτων μερών εγκαθίστανται από διαχειριστές που δεν σχετίζονται με τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, λάβετε υπόψη ότι αυτά τα cookies εμπίπτουν στην άμεση και αποκλειστική ευθύνη του ίδιου διαχειριστή. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τη χρήση τους μπορείτε να βρείτε απευθείας στους ιστότοπους των αντίστοιχων φορέων εκμετάλλευσης.

E)

Cookies ανάλυσης

Τα cookies ανάλυσης χρησιμοποιούνται για να κατανοήσουμε πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τον ιστότοπο. Αυτά τα cookies βοηθούν στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τις μετρήσεις του αριθμού των επισκεπτών, του ποσοστού εγκατάλειψης, της πηγής επισκεψιμότητας κ.λπ.

2. ΧΡΗΣΗ COOKIES

Ο χρήστης μπορεί να αλληλεπιδράσει απευθείας με τις προτιμήσεις των cookies κάνοντας κλικ στο banner που εμφανίζεται κατά την πρώτη επίσκεψη στον Ιστότοπο, επιπλέον, ο Χρήστης μπορεί να διαχειριστεί τις προτιμήσεις που σχετίζονται με τα Cookies απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησής του. Μέσω των προτιμήσεων του προγράμματος περιήγησης είναι επίσης δυνατή η διαγραφή των cookies που εγκαταστάθηκαν στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένου του cookie στο οποίο αποθηκεύεται τελικά η συγκατάθεση για την εγκατάσταση cookies από αυτόν τον ιστότοπο. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι με την απενεργοποίηση όλων των cookies, η λειτουργία αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να τεθεί σε κίνδυνο. Ο Χρήστης θα βρει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των cookies στα πιο χρησιμοποιούμενα προγράμματα περιήγησης κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους:

Απαραίτητα Cookies

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en-GB

  • Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/products/firefox/protect-your-privacy/cookies

  • Apple Safari:

https://support.apple.com/en-en/guide/safari/sfri11471/mac

  • Microsoft Windows Explorer:

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Στην περίπτωση υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτους, ο Χρήστης μπορεί επίσης να ασκήσει το δικαίωμά του να αντιταχθεί στην παρακολούθηση ρωτώντας μέσω της πολιτικής απορρήτου του τρίτου μέρους, μέσω του συνδέσμου εξαίρεσης εάν παρέχεται ρητά ή επικοινωνώντας απευθείας με τον ίδιο.

Τα cookies που χρησιμοποιεί αυτός ο ιστότοπος είναι:

Necessary Cookies

NameProviderPurposeExpiry
Cookieyes-consent Το CookieYes χρησιμοποιεί αυτό το cookie για να θυμάται τις προτιμήσεις συγκατάθεσης των χρηστών, ώστε να γίνονται σεβαστές σε επόμενες επισκέψεις σε αυτόν τον ιστότοπο. Δεν συλλέγει ούτε αποθηκεύει προσωπικές πληροφορίες.1 year
-GRECAPTCHA Διακρίνει ανθρώπους και ρομπότ προκειμένου να προστατεύσει τον ιστότοπο από κακόβουλες επιθέσεις.5 months, 27 days

Functional Cookies

Language_desired   Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί αυτό το cookie για να αποθηκεύσει τη γλώσσα που έχει επιλέξει ο χρήστης1 month
_current_country Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί αυτό το cookie για την αποθήκευση της χώρας του χρήστη.1 month

Statistics Cookies

Languade_returning_
user
 Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί αυτό το cookie για να αποθηκεύσει τη γλώσσα που σχετίζεται με τη χώρα του χρήστη.1 month
Wp-wpml_current_
Language
 Το πολύγλωσσο plugin του WordPress χρησιμοποιεί αυτό το cookie για να αποθηκεύσει τις τρέχουσες ρυθμίσεις γλώσσας1 month

Analytical Cookies

_ga_* Το Google Analytics ορίζει αυτό το cookie για την αποθήκευση και την καταμέτρηση των προβολών σελίδας.1 έτος, 1 μήνα και 4 ημέρες
_ga Το Google Analytics χρησιμοποιεί αυτό το cookie για τον υπολογισμό των δεδομένων επισκεπτών, περιόδων σύνδεσης και καμπάνιας και για την παρακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου για αναλυτικές αναφορές ιστότοπου. Το cookie αποθηκεύει πληροφορίες ανώνυμα και εκχωρεί έναν τυχαία παραγόμενο αριθμό για την αναγνώριση μοναδικών επισκεπτών.1 yeart, 1 month and 4 days
_gid Το Google Analytics χρησιμοποιεί αυτό το cookie για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν έναν ιστότοπο και για τη δημιουργία μιας αναλυτικής αναφοράς σχετικά με την απόδοση του ιστότοπου. Ορισμένα από τα δεδομένα που συλλέγονται περιλαμβάνουν τον αριθμό των επισκεπτών, από πού προέρχονται και τις σελίδες που επισκέφθηκαν ανώνυμα.1 day
_gat_gtag_UA-* Το Google Analytics ορίζει αυτό το cookie για να αποθηκεύσει ένα μοναδικό αναγνωριστικό χρήστη.1 minuto

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η Moto Morini s.r.l., με έδρα στη διεύθυνση Trivolzio (PV), μέσω G. Beri n. 24 (ΙΤΑΛΙΑ), με την οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας και να λάβετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή/και σχετικά με την παρούσα Δήλωση,

NameProviderPurposeExpiry
Cookieyes-consent CookieYes uses this cookie to remember users’ consent preferences so that they are respected on subsequent visits to this site. It does not collect or store any personal information.1 year
-GRECAPTCHA It distinguishes humans and robots in order to protect the website from malicious attacks.5 months, 27 days

Functional Cookies

Language_desired   The website uses this cookie to store the language selected by the user1 month
_current_country The website uses this cookie to store the user’s country.1 month

Statistics Cookies

Languade_returning_
user
 The website uses this cookie to store the language related to the user’s country.1 month
Wp-wpml_current_
Language
 The WordPress multilingual plugin uses this cookie to store the current language settings.1 month

Analytical Cookies

_ga_* Google Analytics sets this cookie to store and count page views.1 yeart, 1 month and 4 days
_ga Google Analytics uses this cookie to calculate visitor, session, and campaign data and to track site usage for site analytic reporting. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors.1 yeart, 1 month and 4 days
_gid Google Analytics uses this cookie to store information about how visitors use a website and to create an analytical report on the site’s performance. Some of the data collected include the number of visitors, where they come from, and pages visited anonymously.1 day
_gat_gtag_UA-* Google Analytics sets this cookie to store a unique user ID.1 minuto

The Data Controller is Moto Morini s.r.l., with registered office is at Trivolzio (PV), via G. Beri n. 24 (ITALY) whom you may contact directly to exercise your rights and to receive any information concerning the processing of your personal data and/or concerning this Notice,